6Mateřská škola organizuje tyto zájmové kroužky: Hra na zobcovou flétnu, Seznamování s angličtinou, Keramický kroužek, dle zájmu dětí i rodičů.

Všechny kroužky jsou placené, mohou je navštěvovat i děti, případně dospělí, kteří do MŠ nedocházejí. Jsou koncipovány do malých skupin nebo individuální výuky. Lektory jsou učitelky z MŠ, které je provozují mimo svoji pracovní dobu. Kroužky neprobíhají na úkor vzdělávacího programu školy.

Platba za kroužek u paní Červenkové, dále také na účet školy pod specifikací „Název kroužku – příjmení dítěte“ (př. Angličtina Nováková).